KIROPRAKTISK VÅRD FÖR MUSKELSTRÄCKNING OCH DISKBRÅCK

Kiropraktisk vård är i princip en typ av icke-kirurgisk behandling för diskbråck och muskelsträckning. Hur ser då det tillvägagångssätt ut som kiropraktorerna drar nytta av för att behandla muskelsträckningar och diskbråck? Innan vi tar en titt på tillvägagångssättet måste vi först ha en grundläggande förståelse gällande vad diskbråck och muskelsträckning faktiskt är.

Vad är Diskbråck?

Förutom de första två kotorna i nacken finns det även en mellankotsskiva som sitter mellan kotorna i ryggen. Dessa skivors syfte i den mänskliga kroppen är att agera som en sorts chockdistributör samt chockabsorberare

samtidigt som den erbjuder stor flexibilitet. Diskbråck är en åkomma som uppstår när det yttersta lagret av skivan i ryggen spricker på grund av någon typ av belastning som har tryckts ner på den. Skivorna består av nucleus

pulposus och annulus fibrosus. För stor belastning på skivorna på grund av exempelvis övervikt eller dålig hållning kan leda till att man får diskbråck. Faktum är det att det finns en kombination av flera olika faktorer som

kan resultera i diskbråck. Om vi ska övergå till muskelsträckning kan detta orsakas av för stor belastning på vissa muskler som inte har kapaciteten att hantera trycket. Muskelsträckning är inte lika allvarligt som diskbråck, vilket kräver vård direkt efter att det har upptäckts.

Hur kan kiropraktorer hjälpa till att vårda muskelsträckning och diskbråck?

Kiropraktorer kan hjälpa genom att upplysa patienten om de olika tecknen på att diskbråck är på väg. Först av allt går kiropraktorn igenom den medicinska historiken som patienten har. Därefter genomgår patienten ett fysiskt test, ett neurologiskt test samt ett ortopediskt test vid det första besöket.

Kiropraktorn går igenom ett antal ting och dessa inkluderar: Intakta reflexer så att nervsystemet överför meddelanden såsom det ska, symptom av muskelförtvining eller en total förlust av muskelstyrka samt en brist på känsel i nervens bana. Kiropraktorn kommer att undersöka din hållning och beställa en MRI eller röntgen för att hjälpa till med den diagnostiska processen.

En kiropraktor kommer i huvudsak att utvärdera ryggraden tillsammans med nacken. Specialisten gör detta för att säkerställa huruvida ryggen och nacken fungerar såsom de ska eller inte. Detta är på grund av att det som händer på ett område i ryggen kan ha en inverkan på andra delar av ryggen samt hela kroppen. Stegen som har nämnts ovan hjälper kiropraktorn att ta ett beslut om du faktiskt är drabbad av diskbråck eller inte. Efter att ett beslut har tagits kommer kiropraktorn att välja en behandling utifrån detta. Ibland kan kiropraktorn rekommendera att du använder ett ryggstöd mellan behandlingarna för snabbare rehabilitering.